Játék szervezője és a játék rövid leírása

Jelen nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője a Prémium Pázsit Kft. 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. B/3., a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

  • Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos: 
  • E-mail: info@premiumpázsit.hu
  • Telefon: +36 30 950 67 42
  • A nyereményeket a Szervező biztosítja. 
  • Jelen játékszabályzat a Prémium Pázsit Kft. székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. 
  • Jelen szabályzat elérhető az alábbi weboldalról: www.premiumpazsit.hu
  • A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.
  • A kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

Részvételi feltételek 

A Játékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.